Egyéni vállalkozás indítása
Aki már tudja mit akar, nyugodtan ugorjon egy sort, de aki még nem annak melegen ajánlom a “Vállalkozás okosan” következő tanács-gyűjteményét: https://vallalkozas-okosan.blog.hu/2016/03/26/16_pontos_ellenorzo_lista_vallalkozasod_inditashoz
Egyéni vállalkozás indítását az Ügyfélkapun keresztül bejelentkezve, a webes ügysegéddel kezdve célszerű intézni, akár innét.
(1) Legyen egy székhely, ahol a vállalkozó névtáblája jól láthatóan ki van téve (kapun, postaládán, kapucsengőn, ajtón). Nem saját ingatlan esetén minden tulajdonostól/haszonélvezőtől hozzájárulást igazoló nyilatkozatot kell kérni miszerint az egyéni vállalkozás székhelye be lehet jegyezve a kérdéses ingatlanban.
(2) Meg kell adni azokat a tevékenységeket, amiket az egyéni vállalkozás végezni fog. Csak olyan engedélyköteles tevékenységet adjunk meg, amire engedéllyel rendelkezünk. Teljes lista: https://nyilvantarto.hu/letoltes/evig_ovtj_kodok.pdf
(3) Kezdő – szolgáltató – vállalkozóként alanyi adómentességre (AAM) érdemes bejelentkezni, KATA-s adózással. Kereskedelemben és gyártásban az ÁFA körbe való bejelentkezés lehet az előnyösebb.
(4) A NAV a kérelem pozitív elbírálásával egyéni vállalkozói adószámot (formája: 12345678-1-33) biztosít. Ez MÁS, mint a személyes adóazonosító jel.
(5) Kamarai regisztráció a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara weboldalán, ezt követően ötezer forint éves kamarai hozzájárulás elutalása a területileg illetékes iparkamarának.
(6) A helyi önkormányzatnál egyéni vállalkozói iparűzési adó alá kell bejelentkezni, a KATA adatlap leadásától számított 15 napon belül.
(7) Számlázási mód választása és bejelentése a NAV-nak, hogy a számla kiállítása papír alapon vagy online fog történni.
(8) Ha minden megvan, új adószámunkat akár online is tesztelhetjük a https://www.nyilvantarto.hu/evny-lekerdezo/ oldalon.
(9) Ha nem akarunk papírral foglalkozni, választhatjuk az online számlázó programok egyikét.

Köszönjük, hogy a tavmunkaotthon.hu weboldalt olvassa. Bármilyen visszajelzést örömmel fogadunk a tavmunkaotthonhu @ gmail . com címen.

 

(lenyíló fül, katt a háromszögre) Egyéni vállalkozás indítása – Alapadatok az ügyfélkapun

 


 


 


 


 


 


 

 

(lenyíló fül, katt a háromszögre) Egyéni vállalkozás indítása – Kapcsolattartás, tevékenység kódok

 

KSH tevékenységek listája (2019 november)

 

 

 

(lenyíló fül, katt a háromszögre) Egyéni vállalkozás indítása – Adózási forma, munkavégzés jellege

 

Végül egy összegző lappal – ahol minden addig bevitt információ megjelenik – ellenőrizhetjük, hogy mindent rendben töltöttünk-e ki, és javításhoz használhatjuk a vissza gombot, egészen az első lapig.

Az összefoglaló lap elfogadával benyújtott kérelemről egy visszaigazoló lap jelenik meg a képernyőn.

Mikor kezdhető meg a tevékenység a frissen alapított vállalkozás esetében? https://nyilvantarto.hu/hu/evig_megkezdes#erdemes_tudni

Egyéni KATÁs vállalkozás ajánlott online segédletek:
http://www.pillan-go.hu/igy-indits-kata-s-egyeni-vallalkozast/
https://www.egyenivallalkozok.hu/tanacsadas/egyeni-vallalkozok-utja
https://sikermania.hu/egyeni-vallalkozas-inditasa/
https://vallalkozas-okosan.blog.hu/2020/05/28/egyeni_vallalkozas_inditasa_kata_ala_bejelentkezes_830
Mentett cikk (budapestlab.hu: egyeni-vallalkozas-inditasa-lepesrol-lepesre)

A vállalkozás elindításához ezt a kiváló segédletet ajánljuk: https://www.szamlazz.hu/blog/2020/12/alanyi-adomentes-egyeni-vallalkozas-kata-inditasa-lepesrol-lepesre/ 

Ha már működik a vállalkozás

A nyilvántartásba vétel napjától pedig az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdhető. Fontos tudnivalók: https://vallalkozas-okosan.blog.hu/2020/03/19/ne_veszitsd_el_ketsegbeesesedet_kesobb_meg_szukseged_lesz_ra_vallalkozoi_svajcibicska_cegvezetoknek_

A NAV oldalán meggyőződhetünk egyadott – pl. saját – adószámhoz tartozó ÁFA kör tagságról vagy a TEÁOR tevékenységekről vagy bármi másról, persze csak ügyfélkapus bejelentkezést követően. A KSH oldalán az adószám első pár számjegyével saját KSH számunkra kereshetünk rá.

Ugyancsak ügyfélkapus bejelentkezést követően lehet bejelentkezni a helyi (önkormányzati) iparűzési adó hatálya alá. A NAV tájékoztatása szerint ez mára automatikus, de amelyik önkormányzatnál még nem álltak át teljesen az ASP önkormányzati nyilvántartó rendszerre, ott ezt a https://ohp-20.asp.lgov.hu/ felületen tehetik meg a kezdő vállalkozók. Ugyanitt adatmódosítás és helyi iparűzési adó befizetés is lehetséges. Hogyan deríthetem ki, hogy milyen IPA-ban vagyok? https://kataszabalyok.autokata.hu/hc/hu/articles/360019420259-Hogyan-tudom-ellen%C5%91rizni-hogy-bejelentkeztem-e-a-t%C3%A9teles-ipar%C5%B1z%C3%A9si-ad%C3%B3-al%C3%A1-

A vállalkozás elindulásáról egykor a Belügyminisztérium állított ki igazolást és vállalkozói igazolványt, nem kis költséggel. Ma már a NAV a feladója annak az online ügyfélkapun keresztül átvehető levélnek, ami a vállalkozás létéről nyújt igazolást.

Adózás, adminisztráció, pénzügyek

KATÁS ADÓZÁS

– Legegyszerűbb eset a katás kisadózás , alanyi adómentességgel. Állás mellett vállalkozva a KATA 25eft/hó, teljes idős (normál) vállalkozásban 50eft/hó adót kell fizetni a NAV felé. (A 75eft/hót nem javaslom.) A konkrét adó befizethető pl. átutalással a NAV Kisadózó vállalkozások tételes adója bevételi számlára (2020-ban: 10032000-01076349, adónem kód: 288). A KATA alany az előbb említett “tételes” adó megfizetésével kiváltja a személyi jövedelemadót, a társasági adót, az egyéni járulékokat és a százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást, valamint a bérek után fizetendő közterheket (szoc. hozzájárulási adó, szakképzési hozzájárulás). További részletekért lásd a NAV számlaszámok és adónemek tételes listáját.

– Következő fizetnivaló a helyi iparűzési adó, az ország területén szinte mindenütt (általányként nagyjából 60eft/év 2020-ban).

– A kötelező megyei ipari és kereskedelmi kamara tagság díja 5eft/év gyakorlatilag adó, elméletben szolgáltatás (díja).

– A bevételekről évente egyszer kell nyilatkozoatot/bevallást benyújtani a NAV rendszerében elérhető 20KATA nyomtatványon, a tárgyévet követő év február 25-ig. “A kisadózó vállalkozásnak a nyilatkozatában vagy bevallásában adatot kell szolgáltatnia bármely más személy (ide nem értve az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemélyt) nevéről és címéről, a naptári évben megszerzett, a kisadózó vállalkozás bevételének minősülő összegéről, ha az 1 millió forintot meghaladja. Az adatszolgáltatás teljesítése során nem kell figyelembe venni a kisadózó vállalkozás olyan bevételét, melyről a kisadózó vállalkozás nem számlát állított ki. A más személytől származó bevétel alatt a külföldi személytől (ide nem értve a külföldi magánszemélyt) származó bevételt is figyelembe kell venni az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésekor. Ebben az esetben az adószámot nem kell kitölteni a nyomtatványon. Ezen adatszolgáltatásnak a 20KATA nyomtatvány 02-es mellékletén tud eleget tenni, szintén 2021. február 25-ig.” (NAV válasz a feltett kérdésre.)

PAPÍRALAPÚ NYILVÁNTARTÁS
– Nyugta tömb, főleg készpénzes értékesítésnél (alternatíva: számla, elektronikus nyugta);
– Számla tömb, főleg kézzel írt számláknál, itt jól jöhet a saját bélyegző is (alternatíva: nyugta, elektronikus számla);
– Bélyegző nem kötelező, de kézi számlázásnál kényelmesebb ha nem kell mindig kézzel írni az adatokat;

NAV SZABÁLY SZERINTI ÖSSZESÍTŐK
– Bevételi nyilvántartás, benne: bevételi bizonylat sorszáma, összege, megszerzésének időpontja;
– Szigorú számadású bizonylatok nyilvántartásán kell vezetni a számla és nyugta tömböket;

ELEKTRONIKUS NYILVÁNTARTÁS
– Számlázó program, pl. az online szamlazz.hu (alternatíva: nem elektronikus nyugta és számla);
– A fentiek közül amit a NAV nem köt papírhoz, átvihető elektronikus/digitális formába;

Az adminisztrációról nagyszerű előadást hallgathatunk meg itt: https://www.youtube.com/watch?v=z4llzZgY8fs

Számlázás

Mit találunk a szabályozásban?
Az adóalany köteles a belföldön, ellenérték fejében teljesített termékértékesítéséről, szolgáltatásnyújtásáról a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője részére, ha az az adóalanytól eltérő más személy vagy szervezet, számla kibocsátásáról gondoskodni. Főszabály, hogy számlázáskor annak a tagállamnak a szabályait kell alkalmazni, ahol a számla alapját képező ügylet teljesül.
Nettó 200eft fölötti számlánál kötelező, nettó 100eft fölött ajánlott a szerződés és a teljesítési igazolás. Ha nem fizetik ki a számlánkat, jobb az esélyünk a követelés behajtására, és vitás esetekben is segíthet.
“Számlázó program, online számlázó rendszer használatba vételét vagy használatból történő kivonását a SZAMLAZO nyomtatványon be kell jelenteni az adóhatósághoz. A bejelentést a számlázó-program beszerzését, a számlázási szolgáltatás igénybevételének kezdetét követő 30 napon belül kell teljesíteni. Az adatszolgáltatásnak emberi beavatkozás nélkül, a számlázó programból automatikusan kell történnie. Technikai segítségnyújtás: 1819 NAV Infóvonal, nav.gov.hu/nav/e-ugyfsz/levelkuldes ” (NAV tájékoztatás)

Számla kibocsátás határideje:
– teljesítésig
– előleg esetén a fizetendő adó megállapításáig (kézhezvétel, jóváírás)
– de legkésőbb az ettől számított ésszerű időn (15 napon) belül!

Formai követelmények:
– A megvásárolt számlatömböket a fenti szig. számadású biz. nyt-ba be kell vezetni 5 elem (!) feltüntetésével;
– Számlázó program használata esetén az első használatot követő 30. napig SZAMLAZO nyomtatványt kell benyújtani;

Tartalmi követelmények:
– Eladó neve, címe, adószáma (+ kisadózó e.v. ha az);
– Vevő neve és címe + adószám a fent említett esetben;
– Teljesítés időpontja;
– Számla kibocsátásának kelte;
– Fizetés módja és kelte: nem kötelező;
– Termék/szolgáltatás megnevezése, mennyisége, besorolási száma;
– Adótartalom (vagy az, hogy adómentes);
– Körülményektől, számla tartalomtól, eladótól és vevőtől függő egyéb tartalmak;

NAV elektronikus számlázás
Az elektronikus számlázást választva a számlázó programot regisztrálni kell, (például a mára elég idejétmúlt ÁNYK-val) és csak ezután lehet számlát jelenteni itt: https://onlineszamla.nav.gov.hu/home

Változás: egyre több számlát láthat a NAV
2020 július 1-től minden belföldi adóalanynak kiállított számlát be kell küldeni a NAV részére – azokat is, ahol áfát nem számítottak fel. (Természetesen a számlán a vevő adószámának is szerepelnie kell.)
2021 január 1-től a kör bővül és értékhatártól, társasági formától és témától függetlenül minden számla bekerül a NAV rendszerébe.

 


Hogyan kössük be a számlázót a NAV rendszerébe?

(1) Töltsük le és telepítésük az alábbiakat:
JAVA JRE (vigyázat: 32 bites gépre csak 32-est, 64 bites gépre csak 64-est lehet!);
ÁNYK (Általános NyomtatványKitöltő: JAVA alatt működő, ingyenesen letölthető szoftver);
– Számlázó (ÁNYK alatt betölthető) üres nyomtatvány a NAV oldaláról;

(2) ÁNYK-ban szükséges lépések
– Indítsd el az ÁNYK-t (a telepítési ikonnal vagy a START menüből);
– Adatok/Új nyomtatvány alatt a SZAMLAZO sablont választva a kitöltés elindulhat;
– A képernyőn megjelenő 0. (SZAMLAZO) oldalt töltsd ki értelemszerűen a vállalkozás adataival;
– A felső menüsorban “SZAMLAZO” és “01” szerepel, itt válaszd ki az első oldalt;
– A 01. oldalon (a) a számlázó programot ÉS/VAGY (b) az online számlázó rendszert töltsd ki;
– Ellenőrzés funkcióval (CTRL-R) nézd meg, hogy maradt-e hiba a kitöltésben és ha igen, javítsd;
– A hibátlan nyomtatványt jelöld meg elektronikus beküldésre;
– A megjelölt és lezárt nyomtatványt küldd be ügyfélkapun keresztül (ÁNYK programból);

(3) Az ÁNYK-s kérelem beküldését követő lépések
– A NAV a KAÜ-s tárhelyedre küldött üzenetben egyből értesít az átvételről (általában emailt kapsz róla);
– Kérelmed jóváhagyásával hozzáférhetővé válik az összekapcsoláshoz szükséges adatokat;
– Az így kapott adatokat add hozzá a számlázó rendszeredhez;
Ezzel elkészült a NAV és a saját számlázó rendszered összekapcsolása.

(4) Álljanak itt a legnépszerűbb online számlázó program, a számlázz.hu adatai
– számlázóprogram neve és elérhetősége: Számlázz.hu, www.szamlazz.hu;
– szolgáltatást nyújtó cég neve és adószáma: KBOSS.hu Kft., 13421739-2-41;
– szolgáltatás igénybevételének napja: tetszőleges, de legkésőbb az első számla kiállításának dátuma.


Válság, fizetésképtelenség, keresőképtelenség esetén felfüggesszük vagy szüneteltessük a tevékenységünket?

Szüneteltetés és a vállalkozás megszüntetése egyaránt opció krízis idején. Fontoljuk meg, hogy a megszüntetett vállalkozást újra létrehozni körülményesebb, mint szüneteltetni. Tehát ha még nem szüneteltettük, válasszunk egy hóvégi időpontot és pár nappal előtte jelentsük be a szüneteltetést. Megszüntetést ugyancsak érdemes hóvége elég időzíteni, ugyanis az adóbevallást és AAM esetén a KATA megfizetését a teljes megkezdett hóra kell rendeznünk. A szüneteltetési teendők részletes leírását itt találod: https://www.szamlazz.hu/blog/2020/11/egyeni-vallalkozas-es-kata-szuneteltetese-lepesrol-lepesre/

Az egyéni vállalkozó tevékenysége és felelőssége

Meglévő tételek módosítása és törlése: 
– létező főtevékenység nem törölhető, de új megadásával lecserélhető;
– egyéb tevékenység a hatályos tevékenység megszüntetése kiválasztásával törölhető;

Adóegyenleg lekérdezése

NAV központi adóegyenleg lekérdezés: https://ebev.nav.gov.hu/lekerdezes?page=eFolyoszamlaLista oldalon, lépései:
1. bejelentkezés
2. Katt ide: https://ebev.nav.gov.hu/lekerdezes?showIgeny=fo;
3. Adózó a vállalkozói adószám legyen (rövidebb), nem a hosszabb (ami a magánadószámod!);
4. Időszak vége (ma) OK, tételes OK, szűrés nincs, formátum PDF -> ezeket egyszer kell beállítani, utána emlékszik;
5. Eredmény tárhelyre küldését nem kérem – ebben az esetben ne felejtsünk el visszajönni pár perc múlva;
6. Alapértelmezettként nyugodtan beállíthatjuk a fentieket;
7. Lekérdezés indítása gombra rákattintva a feldolgozás elindul;
8. Az oldal ismételt behívásával vagy 1-2 perc után az “Elkészült eredmények” feliratra kattintva láthatjuk az eredményt;

Helyi – IPA – adóegyenleg lekérdezés:
– vidéki adózónál a https://ohp-20.asp.lgov.hu/adoegyenleg oldalon majd belépés, illetékes önkormányzat kiválasztása, lekérdezés;
– fővárosi adózónál a https://ssl.budapest.hu/web_hair/ oldalon majd belépés, E-ügyintézés, Adószámla lekérdezése.

Kívánjuk, hogy legyen segítségetekre a fenti útmutató!

Forrás: NAV Mentor Program (Hogy adózzak, Adójogi_alapok), szamlazz.hu, vallalkozas-okosan.hu útmutatók és saját tapasztalatok.

Távmunka Otthon